Saturday, December 25, 2010

A Christmas Message for You

(Or, What Some Would Mistakenly Call "A Cynic's Christmas")

For most, this is an occasion marked by splendid tokens of commercialism, annual licence to excessive cholesterol, a jubilant air of peace or love or true faith. But for others, this could be as ordinary as any other day. What is it anyway? What does a Man have to do with either special-ness or mundane-ness of this time? People have lived and died, the climate has changed, too many history books unread and forgotten, and we still celebrate this day.

But then, I write this for (You, you) because of some "Christmassy" feeling: that power of remembrance urging me to greet you on a holiday that may actually have no meaning. Yet I still do so because, though only perhaps I'm "merry," I am so alive, and (You, you) are alive, and hopefully happy, and now I'm grateful that I get to realise it, that this fed-up world would lose its remaining beauty if (You, you) weren't around, even just on this one simple, chilly day of the year.

Sunday, November 21, 2010

Farewell to the Lounge

.
Goodbye, ABS-CBN Drama Lounge (2005-2010), our sweet second home and faithful keeper of our corporate angsts, personal dark (oftentimes lustful) secrets, and of course, the storylines of our writerly lives.
.

Wednesday, June 30, 2010

Paolo Nutini's "Last Request"


Sure I can accept that we're going nowhere,
But one last time let's go there,
Lay down beside me...

Friday, May 7, 2010

Love Happens

by Ewong Martines
                     Say it:
a lost
lonely dove lives,
a lost lonely dove lives, say it
repeatedly, and if you say it
really fast, really really fast,
a lost
lonely dove lives,
a lost lonely dove lives: love

happens
somewhere
between speech

and serendipity.
Now, say it,
say it with me.

(April 30)

Saturday, May 1, 2010

Lumang Lihim

by Ewong Martines

minsan,
nagbahagi
ang iyong ina
ng isang kwentong
nagpása-pása
mula sa kanyang ina,
mula’t mula pa sa lahat ng ina bago siya:
tungkol sa misteryo ng mariposa. aniya,
‘di namamatay ang mariposa. maliban na lang
kung sila’y ating sunugin, o tapakan, o kainin,
lilipad sila
nang walang hanggan sa hardin
ng melancholia.
binubulong ng mariposa, sabi pa niya, ang kanilang lihim
sa mga bulaklak
na ‘di naman nakikinig. hinahagod at sinusuyo,
pinupuri kanilang samyo. ngunit ang isteymen at pistil
ay magsing-irog na ‘di naniniwala
sa mga kwento ng palaboy
na bahaghari.
kaya’t itong mariposa,
lumilipat na sa ibang bulaklak
na ‘di pa rin namamansin.

at nakakaalala. maglalakbay itong sunod
sa himpapawid,
sa kakahuyan, sa tabing-ilog, sa kabukiran,
hanggang matunton nito kung saan ang araw at dagat
ay nagkahagkan.
sa pagkakataong ito, ang mariposa’y halos gula-gulanit,
ngunit sadya pa ring marikit.

at ngayong ako’y papalipad na,
ang mga lumang lihim na aking tangan
ay lubhang mahiwaga
upang isiwalat pa.

_____________________________
*translated from an earlier poem.

Friday, April 30, 2010

Ang chokoleyt ay 'di lang ang keyk

by Ewong Martines

                        kung saan matitikman
ang asukal. ang tubig ay ‘di lang

ang inumin na kinikilala ng nanunuyong
lalamunan. ang saging ay ‘di lang

ang prutas na para sa unggoy ay katakam-
takam. ang lawin ay ‘di lang

ang ibon na lumilipad at sumusuot
sa kagubatan. ang bubuyog ay ‘di lang

ang insektong sa bulaklak ay nakikipag-
romansahan. naiinggit ang bahaghari

sa paru-paro, ‘pagkat ang kariktan nito’y
nakakadayo. (ang pula ay ‘di lang

ang kulay ng pag-ibig, ‘pagkat ang sa aki’y
bughaw.) at ang aking bibig,

ay nananabik sa matamis mong halik,
(at tsaka isaw.)

__________________________________
*translated into Tagalog from an earlier poem


Thursday, April 29, 2010

Hinggil sa malayang kalikasan ng mga bagay

by Ewong Martines

Grabedad:
Kung paano lalong bumibigat
Sa tuwing ito’y ating dinadalumat.
Ang tánging tumatangis: isang gripo,
Ngunit ang panaghoy, dinig sa buong bahay.
Mainam na namumuhay:
Isang segundo,
Na lalamunin lang, lagi’t walang-humpay,

Ng hayok na bibig ng orbito ng daigdig,
Wari’y sinusubukang bigyang-kahulugan
Yaong tinawag na walang hanggan. Ito ang katuturan
Ng oras, wika mo: sa ere’y ‘di makita,
Ngunit sa puso’y nakikintal:
Isang musika.

‘Wag pigilin ang boses mula sa’yong loob,
Sabi mo: isang munting ibong maya,
Lumalaya mula itlog ng kanyang ina,
Humihikab nang tila bukang-liwayway.
At kung sakaling labis na ang ingay,
Pawalán na tulad ng lahar na rumaragasá
Na siya rin namang lumilikha
Ng magandang tanawi’t aplaya.
Naniwala ako sa’yong pahayag:
Probabilidad,
Ating matalik na kaibigan,
Pinakamahusay na imbensyon
Ng Panginoon. Winika mo ito upang ako
Ay manalig na sa ibabaw nitong koro
Mga boses nati’y muling magtatagpo.

At sa wakas,
Sa panahong ang isang bagay
Ay naging pakay, may dalawang akto
Ng pag-ibig patungong langit:
Tayo'y nang magkasala,
Halina't umawit.
________________________________
*poem is translated from the English original.

Monday, March 8, 2010

Dog Day

by Ewong Martines
for Kat

              moonlight
fell
a little too early on the back of my hand
because
once more I forgot to light up
the esperma but now mother
is on the verge
of waking
and so I must love her again
much like she loved me when
sleeping our dog speaks
in a language that has
no word for madness
or magic
always
I wonder
how mother
had taught me how to read
letters and words
but not between the lines formed
by the tip
of cheap candle
I rubbed last night
on the dark plywood wall
of our nipa shack
facing the escayola
of a balding saint with a sheep that looks
like our dog
outside
now howling like a dog
I am
still trying to decipher
my own
handwriting:
the wick is between my teeth
the flame is on
the gray hair
of a witch


artwork: "Hot Summer Day" by Gerry Baptist

Thursday, February 25, 2010

Mama Gina's last night in Cubao

by Ewong Martines
      life begins   at 40,   they say
but Mama Gina says
fuck, I am too fucking old.
each year passed, on her skin
like weeds bloom these lines
too intricate to reveal some
fucking fortune. like her
her patrons aged but not
their appetites, and so Mama Gina
barely spend the nights with cash
in her hand or cock in her mouth. her joints
have started aching and shame
began crawling down her face
long immune to tears,
and so, tonight, and not in any other fucking night,
Mama Gina decides to retire.

with a dark homely man she enters
a room like all other rooms in the building
like all other buildings
on this filthy boulevard.
she lets the man consume every inch of her
except her mouth: for women like her
the mouth is for true love: some fucking
love which had not come for her
after all these fornicating years.
she moans and she screams:
Mama Gina mastered all these feigned feelings
of love with a stranger, of hope and happiness.
o how she perspires, but bleed she doesn’t,
for blood and herself had long
been estranged. the man hands her few bills:
no tip, no card, no hope, no happiness.
moments like this she feels
most lonely, but she’s too tired, too old now
to lament or understand.
then, as in those many years,
she goes to pee profusely:
it is, for all those years,
the weeping of her body.

a front cover of a Madame Bovary Penguin edition

Tuesday, February 23, 2010

Damien Rice's "9 Crimes"


Leave me out with the waste
This is not what I do
It's the wrong kind of place
To be cheating on you

Monday, February 22, 2010

The Butterfly

by Ewong Martines

My father once told a story that had passed on from his father’s father and all the fathers before him: on the mystery of butterflies. According to him, butterflies don’t die natural deaths. Unless we crush them, or spray on them, or, God forbid, eat them, forever they will fly in the garden of melancholy.

The butterfly, he said, whispers its secrets to the flowers that never listen. It cuddles and caresses them, extolling their scents. But the stamens and pistils, he continued, are lovers who don’t believe the stories of a vagrant rainbow.

So the butterfly flutters away to other flowers that are heedless still. And forgetful. It wanders in the woods, in the rice fields, in the riverbanks, into the oblivious sky, until it reaches where the sun and sea kiss. By then, the butterfly is worn-out, but still beautiful.

And now that I’m flying away, the age-old secrets that I bear are too wonderful to declare.


*artwork by Tatiana Zank

Sunday, February 14, 2010

Version de chanson de "Lettre de George Sand à Alfred de Musset" par Céline DionThere is this feeling that lingers...
so good, so pure and so soft.
For which I shall never feel the need to end.

(translated)

Friday, February 12, 2010

Ang maikling kasaysayan ni Juan Chokolate: I

by Ewong Martines

"I (o, ang simula ay ang katapusan)"

Sa bawat pakikipagtalik na pinaigting
ng pinaghalong pawis at likidong katamisan,
panagimpan ni Juan Chokolate ang pagtakas
nila ni Maya.

Ang tansong tandang kanyang titiraduhin
bago pa man humudyat-awit upang sila’y pigilan.
Maligaya nilang tatahakin ang daan papalayo
sa Kasa Oskura.

Sa binabangungot nilang bayan. Maya-maya’y
tanaw na nila ang mga gusaling sumasayaw,
matatayog, at humahalik
sa kalangitan.

Manghang-mangha sa kakaibang mundo
ng libu-libong nagliliparang landas, sasakyan
at katauhan. Magkahawak-kamay,
sila’y magtatakbuhan.

Kahit sa panaginip lang, magkasama nilang
bubuuin ang kaluluwang nilusaw ng mga
hayok sa laman.

Nakatirik ang araw nang matamo nila
kanilang kalayaan.

Sunday, January 31, 2010

How do I dare me? Let me count the days
(This is not poetry)
but a declaration of

No smoking, no
alcohol, and no
sex for the next
eighty nine days.
And I'm up
for the challenge!

I wish i could say
this sacrifice
is for some great unrequited
love (that'd be too late now)
or the sort; but no, it's not.
It's for something much
more profound.
(But not impossible.)

Just little sacrifices, really
for some little favors. Oh God,
hear me out.

And so,
for the next three
months, chocolates
are not the only

temptation.

Saturday, January 30, 2010

Trading Yesterday's "The Beauty and the Tragedy"Another day, another sunrise
Washing over everything
In its time, love will be mine
The beauty and the tragedy

Friday, January 22, 2010

The Masseuse

by Ewong Martines

each night she yearns for someone
to end the coldness and tremble
of her hands, yet she would never
lament; the words no, not,
and don't have long died

in her throat. in the seedy room
she kisses the frozen breeze,
her tongue licking the dust
and salt of the passing minutes.
her slender nose can only smell

the surrounding darkness: the shy
flood of amber light washing over
this nest and all others occupied
by nocturnal strangers. her feet
barely move, but it is her mind

which wanders in the grocery halls;
there she happily fills her cart
with the most basic goods and
a pack of choco-peanut bars for
her little brother. her lean muscles

are tired, but the half-hour passed
strikes to declare that the man
with cigarette breath and musky
sweat needs more than her hands.
the drone of jeepneys from

what seems worlds away tells
it is time to make love again
without love. the flesh aching,
the spirit strained, and with that
lovely mouth of hers she longs

to cry, if only she could,
that even she needs a hand.

Sunday, January 17, 2010

Joshua Radin's "The One You Knew"The one you knew from your love
I grew into complete and whole
and the way I justify,
it's my way to control love everlasting

Sunday, January 3, 2010

i fell in love with a whore on new year's eve,

by Ewong Martines

for she told me more lies than truth—
exactly what my heart wanted a week
after all greeted me on Christmas day
but the one whose voice could cure
my sleeplessness, whose hands pacify

my shivers. in the damp light
of orange and gray she blanketed
my lips with her calculated warmth
then mapped my neck and chest and navel
with urban traffic that respects no holidays.

with nimble fingers i brushed her hair,
pulled hard in moments of beastly longing
for the shelter of my beloved’s breasts
whose milk could feed a thousand babies
in need of affection. i remember her

like i remember the sun, and in this paid
twilight of joy i remembered her still,
as mouths raided across napes and thighs,
tongues lost and found at every orb and slit.

the musk in the air had mixed with this
woman's cheap perfume when my thrusts,
mourning yet impassioned, hit harder
like ocean waves slapping nonchalant rocks.

her crimson nails clawed my back; she
squealed a pitch-perfect note of pleasure,
sang to a photograph of an erupting volcano
born again after centuries of being futile

and mysterious. it was barely dawn when i awoke,
the january fog blurring the mirror at the ceiling,
and there i was still haunted by the stench
of loneliness and misery of firecrackers.

the night felt too long like a whole old year.